SPŁATA ZADŁUŻENIA ZA KORZYSTANIE Z LOKALU W FORMIE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO – AKTUALIZACJA !!!

MOŻLIWOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA !!!

SPŁATA ZADŁUŻENIA ZA KORZYSTANIE Z LOKALU W FORMIE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO 

Zgodnie z treścią zarządzenia „W celu umożliwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, ustala się, że spłata zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy może być dokonana w formie świadczenia niepieniężnego […]„

 

DO POBRANIA !!! :

 

SPŁATA ZADŁUŻENIA ZA KORZYSTANIE Z LOKALU W FORMIE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO (17-07-2015)
Wykonał : Monika Wojnarowska
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.