Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących: ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m.3; ul. Sułkowskiego 2 m.26; ul. Krajewskiego 2a m.32; ul. Krajewskiego 2a m.77 [24.03.2020]

Do pobrania:  

1 – Sułkowskiego 2 m. 26 – Przedmiar Budowlany [.pdf]

2 – Sułkowskiego 2 m. 26 – Przedmiar Sanitarny [.pdf]

3 – Sułkowskiego 2 m. 26 – Przedmiar Elektryczny [.pdf]

1 – Popiełuszki 4 m 3- Przedmiar budowlany [.pdf]

2 – Popiełuszki 4 m. 3 – Przedmiar Sanitarny [.pdf]

3 – Popiełuszki 4 m. 3 – Przedmiar Elektryczny [.pdf]

1 – Krajewskiego 2a m. 32 – Przedmiar budowlany [.pdf]

2 – Krajewskiego 2a m. 32 – Przedmiar Sanitarny [.pdf]

3 – Krajewskiego 2a m. 32 – Przedmiar Elektryczny [.pdf]

1 – Krajewskiego 2a m. 77 – Przedmiar budowlany [.pdf]

2 – Krajewskiego 2a m. 77 – Przedmiar Sanitarny [.pdf]

3 – Krajewskiego 2a m. 77 – Przedmiar Elektryczny [.pdf]

1 – Opis przedmiotu zamówienia 24.03.20 [.pdf]

Wykaz usług załącznik nr 8 do SIWZ 24.03.2020 [.pdf]

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zał nr 7 do SIWZ 24.03.2020 [.pdf]

Ogłoszenie [.pdf]

umowa zał nr 2 24.03.2020 [.pdf]

zał nr 6 STWiOR-ST Pustostany 24.03.2020 [.pdf]

Grupa kapitałowa załącznik nr 10 do SIWZ 24.03.2020 [.pdf]

Przeslanki wykluczenia zał nr 3 do SIWZ 24.03.2020 [.pdf]

Wykaz osób załącznik nr 9 do SIWZ 24.03.2020 [.pdf]

SIWZ pustostany 24.03.2020_podpisany [.pdf]

zał nr 2 formularz oferty Pustostany 24.03.2020 [.pdf]

Informacja w sprawie otwarcia ofert 07.04.2020 [.pdf]

Informacja z otwarcia ofert 08.04.2020 [.pdf]

Unieważnienie-pustostany 17.04.2020 [.pdf]

Komentowanie zamknięte.