Obniżenie czynszu lokali użytkowych z powodu epidemii koronawirusa

W dniu 10 kwietnia 2020 r. Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w związku ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził zasady funkcjonowania pakietu pomocowego dla najemców lokali użytkowych.
Z obniżki czynszu będą mogli skorzystać najemcy komunalnych lokali użytkowych, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii, w szczególności najemcy: obiektów gastronomicznych (restauracji, kawiarń, barów itp.), hoteli, ośrodków kulturalnych, obiektów sportowych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz handlu detalicznego i sklepów, które z uwagi na wprowadzone ograniczenia nie mogą prowadzić normalnej działalności (wykaz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 491<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000491>).

* Obniżki mogą być udzielane począwszy od dnia 14 marca 2020 roku do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
* Obniżki będą udzielane najemcom na ich indywidualny wniosek, w którym powinny zostać przedstawione informacje uzasadniające jego złożenie (w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową danego najemcy).

Zmiana czynszu w wyniku dokonanej obniżki nie będzie stanowić zmiany umowy najmu i następować będzie w formie pisemnego powiadomienia najemcy przez wynajmującego.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesantów ZGN Żoliborz przy ul. Marii Kazimiery 1 lub elektronicznie na adres: zgnzoliborz@zgnzoliborz.waw.pl

Uchwała nr 629-2020

wzór wniosku o obniżkę czynszu zał. nr 1

oświadczenia do wniosku zał. nr 2

Komentowanie zamknięte.