Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących: ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m.3; ul. Sułkowskiego 2 m.26; ul. Krajewskiego 2a m.32; ul. Krajewskiego 2a m.77; ul. Mickiewicza 25 m.177 [04.05.2020]

Do pobrania:

1 – Krajewskiego 2a m. 77 – Przedmiar budowlany [.pdf]

2 – Krajewskiego 2a m. 77 – Przedmiar Sanitarny [.pdf]

3 – Krajewskiego 2a m. 77 – Przedmiar Elektryczny [.pdf]

1 – Krajewskiego 2a m. 32 – Przedmiar budowlany [.pdf]

2 – Krajewskiego 2a m. 32 – Przedmiar Sanitarny [.pdf]

3 – Krajewskiego 2a m. 32 – Przedmiar Elektryczny [.pdf]

1 – Popiełuszki 4 m 3- Przedmiar budowlany [.pdf]

2 – Popiełuszki 4 m. 3 – Przedmiar Sanitarny [.pdf]

3 – Popiełuszki 4 m. 3 – Przedmiar Elektryczny [.pdf]

1 – Sułkowskiego 2 m. 26 – Przedmiar Budowlany [.pdf]

2 – Sułkowskiego 2 m. 26 – Przedmiar Sanitarny [.pdf]

3 – Sułkowskiego 2 m. 26 – Przedmiar Elektryczny [.pdf]

1 – Mickiewicza 25 m. 177 – Przedmiar budowlany [.pdf]

2 – Mickiewicza 25 m. 177 – Przedmiar Sanitarny [.pdf]

3 – Mickiewicza 25 m. 177 – Przedmiar Elektryczny [.pdf]

1 – Opis przedmiotu zamówienia [.pdf]

2 – zał nr 2 formularz oferty Pustostany [.pdf]

3 – Przeslanki wykluczenia zał nr 3 do SIWZ [.pdf]

4 – umowa zał nr 2 [.pdf]

6 – zał nr 6 STWiOR-ST Pustostany [.pdf]

7 – Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zał nr 7 do SIWZ [.pdf]

8 – Wykaz usług załącznik nr 8 do SIWZ [.pdf]

9 – Wykaz osób załącznik nr 9 do SIWZ [.pdf]

10 – Grupa kapitałowa załącznik nr 10 do SIWZ [.pdf]

Ogłoszenie o zamówieniu [.pdf]

SIWZ [.pdf]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [.pdf] 18.05.2020

2 – Mickiewicza 25 m. 177 – Przedmiar Sanitarny [.pdf] 18.05.2020

3 – Mickiewicza 25 m. 177 – Przedmiar Elektryczny [.pdf] 18.05.2020

Odpowiedź na pytania Wykonawcy [.pdf] 18.05.2020

Zmiana Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia [.pdf] 18.05.2020

Informacja z otwarcia ofert 21.05.2020 [.pdf]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [.pdf] 05.06.2020

Komentowanie zamknięte.