Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. [31.07.2020]

Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu [.pdf]
SIWZ windy [.pdf]
Zal Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia [.pdf]
Zal nr 2 formularz oferty [.docx]
Zal Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie na podst. art. 25 a ust.1 [.docx]
Zal Nr 4 – wzor umowy [.pdf]
Zal Nr 5 – Wykaz zamowien [.doc]
Zal Nr 6 – Wykaz osób [.doc]
Zal Nr 7 – Grupa kapitałowa [.docx]

Informacja z otwarcia ofert [17.08.2020]

informacja z otwarcia ofert 17.08.2020 [.pdf]

Informacja o unieważnieniu postępowania [19.08.2020]

Informacja o unieważnieniu postępowania [.pdf]

Komentowanie zamknięte.