KOMUNIKAT- Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego – Mickiewicza 18 B [11-12-2014]

KOMUNIKAT

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

ogłasza na dzień 19.12.2014 r.

KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY, przy ul.:

  • Mickiewicza 18 B

 

NA OKRES DO LAT 3.

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicach informacyjnych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8; Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz, ul. Marii Kazimiery 1; na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz: www.zoliborz.org.pl i ZGN Żoliborz www.zgnzoliborz.waw.pl oraz na lokalach wyznaczonych do najmu od dnia 15.12.2014 r.

Materiały konkursowe oraz szczegółowe informacje o konkursie ofert można uzyskać
w Zespole Lokali Użytkowych i Pożytków ZGN Żoliborz, tel. 22 833 53 99.

Do pobrania:

KOMUNIKAT- Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego – Mickiewicza 18 B  [11-12-2014]
Wykonał : Ryszard Lis
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.