KOMUNIKAT – OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH [27-12-2016]

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. ze zm. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10

ogłasza na dzień 30.12.2016 roku

KONKURS OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY, przy ul.:

  1. Sybilli 9 (miejsca postojowe nr: 3, 4, 6, 7, 9, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,35, 36, 37, 38, 39,40,48,49, 50),
  2. Marii Kazimiery 18/26 (miejsca postojowe nr: 13/1, 33/1, 77/1, 85/1, 145/III, 166/III),
  3. Adama Mickiewicza 65 (miejsca postojowe nr: 17/1, l/II, 4/II, 5/II, 7/II, 8/II, 10/11, 13/11, 17/11, 25/11, 34/11, 40/11, 41/11),
  4. Powązkowska 44B (miejsca postojowe nr: 3, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 33, 36).

NA OKRES DO LAT 3.

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicach informacyjnych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8; Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz, ul. Marii Kazimiery 1; na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz: www.zoliborz.org.pl i ZGN Żoliborz www.zgnzoliborz.waw.pl oraz w halach garażowych od dnia 27.12.2016 r.

Materiały konkursowe oraz szczegółowe informacje o konkursie ofert można uzyskać w Zespole Lokali Użytkowych i Pożytków ZGN Żoliborz, tel. 22 833 53 99.

 

Do pobrania:

 

 

KOMUNIKAT – OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH  [27-12-2016]
Wykonał : Dominik Nazaruk
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.