KONKURS OFERT – LOKALE UŻYTKOWE

KOMUNIKAT

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st Warszawy

zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 3323/2009 z 14 lipca 2009 Prezydenta ni, st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat ze zm.

ogłasza na dzień 20 grudnia 2012 r.

KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY, przy ul:

  1. Mickiewicza 18B
  2. Mickiewicza 18C
  3. Mickiewicza 27
  4. Mierosławskiego 17

NA OKRES DO LAT 3.

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicach informacyjnych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8; Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz, ul. Marii Kazimiery 1; na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz: www.zoliborz.org.pl i ZGN Żoliborz www.zgnzoliborz.waw.pl oraz na lokalach wyznaczonych do najmu do dnia 10 grudnia 2012 r.

Materiały konkursowe oraz szczegółowe informacje o konkursie ofert można uzyskać w Zespole Lokali Użytkowych i Pożytków ZGN Żoliborz, tel. 22 833 53 99.

ccccc

Do pobrania:

 

 

KONKURS OFERT – LOKALE UŻYTKOWE
Wykonał : Ryszard Lis
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.