KOMUNIKAT – Konkurs ofert najmu lokali użytkowych ZGN (aktualizacja)

KOMUNIKAT

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 3323/2009 z 14 lipca 2009 Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat ze zm.

ogłasza na dzień 17.04.2013 r.

KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY, przy ul.:

 

  1. Aleja Wojska Polskiego 58
  2. Cieszkowskiego 4 A
  3. Dymińska 9
  4. Mickiewicza 54
  5. Plac Inwalidów 3
  6. Powązkowska 44 B 

NA OKRES DO LAT 3.

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicach informacyjnych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8; Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz, ul. Marii Kazimiery 1; na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz: www.zoliborz.org.pl i ZGN Żoliborz www.zgnzoliborz.waw.pl oraz na lokalach wyznaczonych do najmu od dnia 03.04.2013 r.

Materiały konkursowe oraz szczegółowe informacje o konkursie ofert można uzyskać w Zespole Lokali Użytkowych i Pożytków ZGN Żoliborz, tel. 22 833 53 99.

Do pobrania:  <— (zaktualizowano)

 

 

KOMUNIKAT – Konkurs ofert najmu lokali użytkowych ZGN
Wykonał : Ryszard Lis
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.