KOMUNIKAT – Konkurs na najem garaży na okres do 3 lat – AKTUALIZACJA (05-11-2013)

KOMUNIKAT

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 3323/2009 z 14 lipca 2009 Prezydenta m .st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz  szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat ze zm.

ogłasza na dzień 13 listopada 2013 r.

KONKURS OFERT NA NAJEM GARAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY,  przy ul:

  1. Dymińska 10B (garaż nr 4)
  2. Lisa Kuli 14 (garaż nr 3)
  3. ks. J. Popiełuszki 2 (garaż nr 2)
  4. Śmiała 43 (garaż nr 3)

NA OKRES DO LAT 3.

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicach informacyjnych Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8; Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz, ul. Marii Kazimiery 1; na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz: www.zoliborz.org.pl i ZGN Żoliborz: www.zgnzoliborz.waw.pl oraz na garażach wyznaczonych do najmu do dnia 30 października 2013 r.

Materiały konkursowe oraz szczegółowe informacje o konkursie ofert można uzyskać w Zespole Lokali Użytkowych i Pożytków ZGN Żoliborz, tel. 22 833 53 99.

Do pobrania:

ZAKTUALIZOWANO [05-11-2013]:

 

KOMUNIKAT – Konkurs na najem garaży na okres do 3 lat – AKTUALIZACJA (05-11-2013)
Wykonał : Ryszard Lis
Opublikował: Matysik Piotr

KOMUNIKAT – Konkurs na najem garaży na okres do 3 lat [30-10-2013]
Wykonał : Ryszard Lis
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.