OGŁOSZENIE WYNIKÓW !!! – PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont budynku dla potrzeb „Centrum integracji społecznej i samopomocy” przy ul. Elbląskiej 43 (01-09-2015)

OGŁOSZENIE

O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, informuje o wynikach postępowania na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Remont budynku dla potrzeb „Centrum integracji społecznej i samopomocy” przy ul. Elbląskiej 43 w Warszawie na działce nr 10 z obrębu 7-02-09 wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych i instalacji wewnętrznych.

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę –  wartość netto  262206,24 zł. co stanowi
62062,12 euro.

Do dnia 03.08.2015 r. do godz. 09.00 wpłynęły  dwie oferty.

oferta nr 1  – GRANABUD, Przed. Rem.-Bud., Rafał Gębal, ul. Górczewska 116A lok. 70,

01-460 Warszawa, wykonanie zamówienia za kwotę 400 000,00 zł brutto.

Oferta nr 2  –  SUMPTUS – Regina Biegun, ul. Kolejowa 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

wykonanie zamówienia za kwotę 322513,68 zł brutto.

 

Komisja przetargowa po rozpatrzeniu ofert w zakresie wymaganym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

wybrała jako najkorzystniejszą  ofertę nr 2  –  SUMPTUS – Regina Biegun, ul. Kolejowa 44,
97-200 Tomaszów Mazowiecki wykonanie zamówienia za kwotę 322513,68 zł brutto.

 

Do pobrania:

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW !!! – PRZETARG NIEOGRANICZONY
– Remont budynku dla potrzeb „Centrum integracji społecznej i samopomocy”
przy ul. Elbląskiej 43 (01-09-2015)
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.