OGŁOSZENIE WYNIKÓW !!! – PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów (11-09-2015)

OGŁOSZENIE

O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, informuje
o wynikach postępowania na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących zadanie 
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę – wartość netto 165912,96 zł. co stanowi
39270,27 euro.

Do dnia 10.09.2015 r. do godz. 09.00 wpłynęły trzy oferty.

oferta nr 1 – Su-Dach, Jerzy Suchecki, ul. Tołstoja 1/66, 01-910 Warszawa, wykonanie zamówienia: zad. nr 1- 25972 zł., zad. nr 2 , zad. nr 3 – 41364 zł., zad. nr 4 – 55850 zł.

oferta nr 2 – KOMPLEKS MEN, Magdalena Nidzgorska, ul. Wąwolnicka 1, 04-023 Warszawa, wykonanie zamówienia: zad. nr 1 – 35000 zł., zad. nr 2 – 56000 zł., zad. nr 3 – 56000 zł, zad. nr 4 – 66000 zł.

oferta nr 3 – Firma Budowlana BUD-WAR, ul. Zgrupowanie „Żubr” 2/1, 01-876 Warszawa, wykonanie zadania: zad. nr 1 – 35900 zł., zad. nr 2 – 61400 zł., zad nr 3, 58200 zł., zad nr 4 – 74500 zł.

Zamawiający po rozpatrzeniu ofert w zakresie wymaganym w Specyfikacji Istotnych Warunków wybrał ofertę wykonawcy dla zadania nr 1- 25972 zł. , zad. nr 3- 41364 zl. i zad. nr 4- 55850 zł. firmę Su-Dach, Jerzego Sucheckiego, ul. Tołstoja 1/66, 01-910 Warszawa, wybrał również ofertę wykonawcy dla zadania nr 2-56000 zł. firmę KOMPLEKS MEN, Magdaleny Nidzgorskiej, ul. Wąwolnicka 1, 04-023 Warszawa.

Do pobrania:

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW !!! – PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów (11-09-2015)
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.