PRZETARG NIEOGRANICZONY – Sprzedaż i dostarczenie ciepła do budynków administrowanych przez ZGN Żoliborz (03-12-2015) – AKTUALIZACJA !!!

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.)–o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:

„Sprzedaż i  dostarczanie ciepła do budynków, stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz”

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
  a) odebrać osobiście w siedzibie ZGN – Żoliborz Warszawa ul. Marii Kazimiery 1
  w Dziale Technicznym w  godz.  9-14 /.
  b) odebrać za zaliczeniem pocztowym – fax. 22832-18-35, 22833-57-35 w godz.9-14.
  c) na stronie internetowej www.zgnzoliborz.waw.pl.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia – od 16.12.2015 r. do 15.12.2016 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 22-24 Prawa   zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny – cena 100 %.
 6. kod CPV 09300000-2
 7. Termin związania ofertą 30 dni.
 8. Składanie ofert do dnia  09.12.2015 r. do godz. 09:00 w sekretariacie
 9. Otwarcie ofert nastąpi 09.12.2015 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego
  Warszawa Marii Kazimiery 1, pok. w Dziale Technicznym.

Do pobrania:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY –  Sprzedaż i dostarczenie ciepła do budynków
administrowanych przez ZGN Żoliborz (03-12-2015) – Aktualizacja !!!
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

PRZETARG NIEOGRANICZONY –  Sprzedaż i dostarczenie ciepła do budynków
administrowanych przez ZGN Żoliborz (01-12-2015)
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.