UNIEWAŻNIENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65 [14-07-2016]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65, poziom 2 – etap I.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że ww. postępowanie zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Do wyznaczonego terminu składania ofert nie złożono żadne oferty.

 

 

DO POBRANIA:

 

 

UNIEWAŻNIENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY – Remont parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65 [14-07-2016]
Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.