LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1  ogłasza  licytację elektroniczną   na podstawie Ustawy – Prawo  zamówień  publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 2252/2008 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5.11.2008 r. o wartości zamówienia poniżej progu unijnego – 193000 euro.

„Ochrona budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 65,
Marii Kazimiery 18/26, Marii Kazimiery 1 w Warszawie”

dsdsdsd

dsdsdsd

Do pobrania:

Komentowanie zamknięte.