LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1  ogłasza  licytację elektroniczną   na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759, z póź. zm.)  oraz Zarządzenie Nr 2252/2008 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5.11.2008 r. o wartości zamówienia poniżej progu unijnego.

„Wywóz nieczystości z terenów administrowanych przez ZGN Żoliborz”.

dsdsdsd

dsdsdsd

Do pobrania:

Komentowanie zamknięte.