Przetarg nieograniczony – Naprawy bieżące zasobu lokalowego

O G Ł O S Z E N I E

przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) –
o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:

„Naprawy bieżące zasobu lokalowego – roboty ogólnobudowlane, stolarskie, szklarskie, ślusarskie, dekarskie w budynkach administrowanych przez ZGN Żoliborz”

 

Do pobrania:

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony – Naprawy bieżące zasobu lokalowego
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.