Przetarg nieograniczony – Naprawy bieżące instalacji wod.-kan. i c.o.

O G Ł O S Z E N I E

przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza  przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy – Prawo zamówień  publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) –
o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:

„Naprawy  bieżące  instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność Miasta stołecznego Warszawy”

dadsd

Do pobrania:

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony – Naprawy bieżące instalacji wod.-kan. i c.o.
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.