Licytacja elektroniczna – Wywóz nieczystości z terenów ZGN

O G Ł O S Z E N I E

licytacja elektroniczna

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Marii Kazimiery 1 , 01-641 Warszawa ogłasza licytację elektroniczną   na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759, z póź. zm.)  oraz Zarządzenie Nr 2252/2008 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5.11.2008 r. o wartości zamówienia poniżej progu unijnego.

Wywóz nieczystości z terenów administrowanych przez ZGN Żoliborz”.

 

 Do pobrania:

 

 

 

Licytacja elektroniczna – Wywóz nieczystości z terenów ZGN
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.