Przetarg nieograniczony – remont lokali kom. mieszkalnych – pustostanów

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza  przetarg nieograniczony   na podstawie Ustawy  – Prawo zamówień  publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) – o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:  

 

 Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów
w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Do pobrania:

LOKALE – KOSZTORYSY 

 

 

Przetarg nieograniczony – remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.