Przetarg nieograniczony – Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70

O G Ł O S Z E N I E

przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza  przetarg nieograniczony   na podstawie Ustawy  – Prawo zamówień  publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) –o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:

 Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Powązkowskiej 70

Do pobrania:

 

 

Przetarg nieograniczony – Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.