ZMIANA OGŁOSZENIA – Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzątania powierzchni wew. i zew. nieruchomości ZGN (!!!)

ZMIANA  O G Ł O S Z E N I A 

przetarg nieograniczony

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1 ogłasza  przetarg nieograniczony   na podstawie Ustawy  – Prawo zamówień  publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) –o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:  

 Wykonanie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”

 

(ZMIANA W DOKUMENTACJI !!!)

Do pobrania:

Dokumenty przetargowe:  

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA – Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzątania powierzchni wew. i zew. nieruchomości ZGN (!!!) (08-05-2013)
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

——————————————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE-Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzątania powierzchni wew. i zew. nieruchomości ZGN (02-05-2013)
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.