PRZETARG NIEOGRANICZONY – Naprawy, remonty i bieżąca konserwacja instalacji wod.-kan. i c.o. (06-12-2013)

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1  ogłasza  przetarg nieograniczony   na podstawie Ustawy – Prawo zamówień  publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.)– o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:  

 „Naprawy, remonty i bieżąca konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz  stanowiących własność Miasta stołecznego Warszawy”

Do pobrania:

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Naprawy, remonty i bieżąca konserwacja instalacji wod.-kan. i c.o. [06-12-2013]
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

 

Komentowanie zamknięte.