PRZETARG NIEOGRANICZONY – Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego – roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach ZGN (13-12-2013)

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1  ogłasza  przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy – Prawo zamówień  publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.) – o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, pod nazwą:  

„Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego – roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w  lokalach i budynkach administrowanych przez  ZGN w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność Miasta stołecznego Warszawy”

Do pobrania:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego – roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach ZGN [13-12-2013]
Wykonał : Jacek Litwin
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.