Sprzątanie terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych / budynków wspólnot mieszkaniowych / nie administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy [13-12-2019]

Do pobrania: Ogłoszenie [.pdf] opis przedmiotu zamówienia [.pdf] SIWZ [.pdf] załączniki do SIWZ [.pdf] wzór umowy [.pdf] formularz ofertowy Załącznik 2 do SIWZ [.doc] Przeslanki … Czytaj dalej

Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących: ul. Bieniewicka 2a m. 17, ul. Bieniewicka 2a m. 35/36, ul. Mickiewicza 54 m. 4, ul. Krasińskiego 29 m. 42, ul. Krasińskiego 8 m. 71, ul. Powązkowska 70 m.18, ul. Dymińska 10 m. 69, ul. Dymińska 10a m. 45, ul. Śmiała 5/7 m. 99, ul. Krajewskiego 2a m. 24, ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m. 57, al. Wojska Polskiego 58 m. 6 [11-09-2019]

Do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 25.09.2019 Ogłoszenie o zamówieniu [.pdf] SIWZ [.pdf] Umowa [.pdf] przedmiary [.zip] zał nr 2 formularz oferty 09.09.2019 [.doc] Przeslanki … Czytaj dalej

“Park Kieszonkowy” – rewitalizacja placu zieleni pomiędzy Pl. Henkla, ul. Krasińskiego a ul. Popiełuszki [10-09-2019] UNIEWAŻNIENIE [18.09.2019]

Do pobrania: Ogłoszenie 10.09.2019 [.pdf] SIWZ 10.09.2019 [.pdf] UMOWA 10_09_2019 [.pdf] formularz ofertowy Załącznik 2 do SIWZ [.doc] Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia załącznik … Czytaj dalej

Wykonanie prac projektowych dla budynku ul. Marii Kazimiery 1 związanych z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu oddymiania klatki schodowej z detekcją dymu i sygnalizacja akustyczną na poziomych drogach ewakuacyjnych – ODPOWIEDZI NA PYTANIA [28-08-2019]

Ikona informacyjna ZGN

Do pobrania: Treść zaproszenia [.pdf] Załączniki [.zip] — ODPOWIEDZI NA PYTANIA — [28-08-2019] Odpowiedzi na pytania [.pdf]           Wykonanie prac projektowych … Czytaj dalej

“Park Kieszonkowy” – rewitalizacja placu zieleni pomiędzy Pl. Henkla, ul. Krasińskiego a ul. Popiełuszki – UNIEWAŻNIENIE [30-08-2019]

Ikona informacyjna ZGN

Do pobrania: Treść ogłoszenia [.pdf] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [.pdf] Załączniki – dokumenty przetargowe [.zip] — ODPOWIEDZI NA PYTANIA — [22-08-2019] Odpowiedzi na pytania [.pdf] … Czytaj dalej

Wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na potrzeby biura Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Marii Kazimiery 1 w Warszawie

Ikona informacyjna ZGN

Do pobrania: Treść ogłoszenia [.pdf] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [.pdf] Załączniki – 1 – dokumenty przetargowe [.zip] Załączniki – 2 – architektura [.zip] Załączniki – … Czytaj dalej