Remont 6 lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów: ul. Krasińskiego 29 m. 128 ul. Powązkowska 44b m. 7 ul. Powązkowska 44b m. 30 ul. Powązkowska 44b m. 71 ul. Powązkowska 44b m. 100 ul. Sybilli 9 m. 52 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Załączniki: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja z otwarcia ofert 12.11.2020   SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu … Czytaj dalej

Remont mieszkalnych lokali komunalnych w 3 częściach – – część I – ul. Krajewskiego 2 m. 6 – część II – ul. Krajewskiego 4 m. 22 – część III – ul. Krajewskiego 4 m. 30 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Załączniki: Informacja o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ pustostany (2) informacja z otwarcia ofert … Czytaj dalej

Remont mieszkalnych lokali komunalnych w 3 częściach – – część I – ul. Krasińskiego 20 m. 94, al. Wojska polskiego 58 m. 30 – część II – ul. Marii Kazimiery 1 m. 44, ul. Wyspiańskiego 6/8 m. 14, ul. Sybilli 9 m. 13 – część III – ul. Sułkowskiego 2 m. 22, ul. Marii Kazimiery 1 m. 35 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Załączniki: Informacja z otwarcia SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacje o uniewaznieniu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1 … Czytaj dalej

Remont 7 lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów: al. Wojska Polskiego 58 m. 30 ul. Krasińskiego 20 m. 94 ul. Marii Kazimiery 1 m. 35 ul. Marii Kazimiery 1 m. 44 ul. Sułkowskiego 2 m. 22 ul. Sybilli 9 m. 13 ul. Wyspiańskiego 6/8 m. 14 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja o unieważnieniu postępowania informacja z otwarcia ofert 05.10.2020. Załączniki: SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu … Czytaj dalej

Remont 6 lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów: ul. Krasińskiego 29 m. 128 ul. Powązkowska 44b m. 7 ul. Powązkowska 44b m. 30 ul. Powązkowska 44b m. 71 ul. Powązkowska 44b m. 100 ul. Sybilli 9 m. 52 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Informacja o unieważnieniu postępowania informacja z otwarcia ofert 05.10.2020 Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ … Czytaj dalej

Wykonanie pomiarów okresowych 5-cio letnich instalacji elektrycznych budynków ul. Marii Kazimiery 18/26, Sybilli 9, Powązkowska 44B w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność m. St. Warszawy.

Załącznik:   Zapytanie ofertowe Wynik zapytania ofertowego: Wynik zapytania – pomiary … Czytaj dalej

Wykonanie usługi zagospodarowania terenu zielonego na placu zabaw wraz miejscem do wypoczynku w strefie Street Workout położonego na terenie administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Dymińskiej 9

Załączniki: Zapytanie ofertowe Wynik zapytania ofertowego: Wynik zapytania – plac zabaw Dymińska 9 … Czytaj dalej

Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów w 2 zadaniach: Zadanie I – 6 lokali ul. Krasińskiego 29 m. 128 ul. Powązkowska 44b m. 7 ul. Powązkowska 44b m. 30 ul. Powązkowska 44b m. 71 ul. Powązkowska 44b m. 100 ul. Sybilli 9 m. 52 Zadanie II – 4 lokale ul. Bieniewicka 2a m. 7 ul. Bieniewicka 2a m. 44 ul. Bieniewicka 6-8 m. 13 ul. Krasińskiego 8 m. 29 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Załączniki:   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ pustostany Informacje z otwarcia: informacja z otwarcia ofert 14.09.2020 Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu 1: Informacja o unieważnieniu … Czytaj dalej

Zakup i montaż 4 koszy zamykanych na psie odchody wskazanych przez zamawiającego i wysianie łąki kwietnej na tyłach domu przy ul. Marii Kazimiery 26, wzdłuż płotu sąsiadującego z budynkiem Megadeksu i pętlą tramwajową.

Zapytanie ofertowe Posprzątaj po swoim psie Wynik zapytania ofertowego: Wynik zapytania ofertowego Ponowny wybór Wykonawcy: Wynik zapytania ofertowego – ponowny wybór Wykonawcy   … Czytaj dalej