CERTYFIKATY

    Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wprowadził, udokumentował i utrzymuje system zarządzania jakością w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami zgodny z wymogami Normy EN ISO 9001:2009. Głównym celem wdrożenia tego systemu jest zapewnienie i ciągłe podwyższanie poziomu świadczonych usług w zakresie zarządzania
i administrowania nieruchomościami.

 

 

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI
– ZGN ŻOLIBORZ.pdf