Instrukcja BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (BIP ZGN Żoliborz) jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Strona BIP ZGN Żoliborz składa się z kilku podstawowych elementów:

  • Nagłówka zawierającego pełną nazwę jednostki oraz nowego loga po kliknięciu którego nastąpi przekieorwanie na Stronę główną ZGN Żoliborz – http://bip.zgnzoliborz.waw.pl
  • Menu górnego oraz bocznego (lewego) zawierającego odsyłacze do podston zawierających podrupowane tematycznie materiały.
  • Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu.
  • Odnośników w odpowiednich panelach do:

Strony internetowej Urzędu Miasta Warszawa
Strony internetowej Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy
Strony internetowej Krajowego Rejestru Długów.

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat działalności ZGN Żoliborz. Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

  • poszczególne pozycje w menu w górnej i/lub po lewej stronie witryny,
  • odnośniki i archiwum informacji zaopatrzone w wyszukiwarkę.

Redaktorzy strony BIP ZGN Żoliborz mają możliwość dodawania, modyfikacji lub archiwizacji danych przypisanych im działów.

Zamieszczone na stronie informacje opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli:

  • tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść),
  • datą wytworzenia zasobu / datą modyfikacji zasobu (w przypadku, gdy takowa miała miejsce).

Strona BIP ZGN Żoliborz została wyposażona w funkcje ułatwiające przeglądającym drukowanie oraz pobieranie umieszczonych informacji. W dolnym prawym rogu zamieszczonych artykułów znajdują się dwie ikony: PDF oraz Drukuj