Lokale użytkowe

logo-zgn2 Przetargi i konkursy                    Oferty poza konkursowe              WYKAZY – ZLUiP

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz zarządza i administruje aktualnie 166 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 16 547,59 m2. W naszym zasobie znajdują się lokale posiadające pełną infrastrukturę techniczną, okna typu witrynowego umożliwiające realizację ekspozycji wystawowej, położone przy głównych ciągach handlowych i komunikacyjnych – spełniające wymagania najmu komercyjnego (ok. 40 lokali w tzw. I strefie), jak również lokale o gorszym standardzie – sutereny, pomieszczenia gospodarcze, lokale wolnostojące, przeznaczone na cele usługowo – biurowe i magazynowe (to przeważająca część zasobu lokali w tzw. II strefie). Obok ww. obiektów w zasobie ZGN znajdują się również budowle historyczne przeznaczone do rewitalizacji, poddawane aktualnie działaniom zabezpieczającym.

Najbardziej atrakcyjna grupa lokali tzw. lokale komercyjne to obiekty o podwyższonym standardzie technicznym, dogodnym położeniu, z możliwością bardziej wszechstronnego wykorzystania – stanowią blisko 25 % zasobu lokalowego dzielnicy, główna ich część znajduje się w ciągu handlowo – komunikacyjnym ulicy Adama Mickiewicza.

Zasady najmu komunalnych lokali użytkowych regulują postanowienia Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta Miasta st. Warszawy, z dnia 5 lutego 2020 r. ze zm, w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

 Załączniki:

Lokal użytkowy stanowiący własność m.st. Warszawy można wynająć w drodze konkursu ofert lub przetargu. Po wygranym konkursie najemca podpisuje umowę na okres do 3 lat, a po wygranym przetargu umowę na okres lat 10-ciu. W przypadku, gdy lokal dwa razy był w konkursie i na jego najem nie złożono ofert spełniających wymogi konkursu, zostaje on skierowany na listę lokali poza konkursem ofert. Lokale usytuowane w piwnicach i suterenach są umieszczane na takiej liście już po pierwszym nieskutecznym postepowaniu konkursowym.