O Nas

Witamy na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Żolibo
rz miasta stołecznego Warszawy.

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz (nazwa skrócona: ZGN Żoliborz) jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy działającą na obszarze Dzielnicy Żoliborz, administrującą zasobem nieruchomości stanowiących własność i współwłasność m. st. Warszawy.

Przedmiotem działalności ZGN Żoliborz jest:

  • ewidencja budynków, urządzeń do nich przynależnych, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, terenów,
  • zapewnienie sprawności technicznej budynków i instalacji w nich funkcjonujących poprzez konserwację, bieżące naprawy oraz natychmiastowe usuwanie awarii,
  • utrzymanie czystości i porządku w budynkach, na terenach do nich przynależnych, a także w ich otoczeniu,
  • zapewnienie dostaw do budynków: energii elektrycznej, cieplnej, paliwa gazowego, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,
  • prowadzenie remontów i modernizacji w administrowanych nieruchomościach,
  • pobieranie czynszów i zaliczek oraz opłat za świadczenia wraz z ich rozliczaniem – za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów w ramach zamówień publicznych,
  • windykacja należności z tytułu zaległości w opłatach za najem lokali,
  • przekazywanie na bieżąco mieszkańcom i użytkownikom lokali wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania budynków, regulowanie zobowiązań za lokale będące własnością miasta.

    DO POBRANIA: