Pracownicy

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
osoba wspierająca administratora danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

Piotr Błaszczeć
tel. 888 822 811

e-mail: iod@zgnzoliborz.waw.pl

 

PRACOWNICY

  I. DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Kierownik Joanna Janicka, tel. 0-22 833 55 97
Nadzór nad pracownikami działu, sprawy pracownicze ZGN Żoliborz,sprawy organizacyjne dot. działalności ZGN Żoliborz.

Urszula Michońska, tel. 0-22 833 05 49
Windykacja należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i stanowisk postojowych.

Wanda Marczak-Leśniewska, tel./fax 0-22 833 57 35; 0-22 833 57 99
Obsługa kancelarii.

Piotr Matysik, tel. 0-22 833 53 99
Zarządzanie siecią komputerową w zakładzie; obsługa i serwis sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz administrowanie stroną www ZGN. Obsługa monitoringu, sprawy telekomunikacyjno-informatyczne.

   II. DZIAŁ EKSPLOATACJI

Nadzór nad pracownikami działu – Kierownik Marcin Galas , tel. 0-22 834 14 94

NIERUCHOMOŚCI I LOKALE MIESZKALNE M. ST. WARSZAWY – ADMINISTRATORKI

Beata Berta, tel. 0-22 833 27 73; 0-22 832 00 17

~ nieruchomości zabudowane (tereny wraz ze znajdującymi się na nich budynkami: mieszkalnymi, użytkowymi, garażami):
Bytomska14, Czarnieckiego 84, Dymińska-Krajewskiego, Dziennikarska 32, Forteczna 13, Karpińskiego 14, Krajewskiego 2A, 2B, Mickiewicza 18B, 18D, 18E, 22,24,26,28, 48, 46, 54, Mścisławska 9, Śmiała 77, Sułkowskiego 25/27, Al. Wojska Polskiego 1B, Czarneckiego 51, Powązkowska 44 B;
~ tereny miasta, lokale miasta w budynkach wspólnotowych, garaże:
Czarnieckiego 21/23, 86/88, Dygasińskiego 33/35, Dymińska 9, 9A,10, 10A, 10B, 10D, Felińskiego 4, Krajewskiego 2, Krajewskiego 2A,4, Krasińskiego 2/4/6, Krasińskiego 8, Mickiewicza 18A, 22, 22A, 22/28, 26,28, 34/36, 42, 44, 50, 56, Mierosławskiego 17, Sułkowskiego 1, 2, 4, Śmiała 1/3, 3/5/7, 4/18, 5/7, 24, 43, 45, Gen. Zajączka 8.

Agnieszka Grzeszczak, tel. 0-22 833 27 73; 0-22 832 00 17

~ nieruchomości zabudowane (tereny wraz ze znajdującymi się na nich budynkami: mieszkalnymi, użytkowymi, garażami):
Bieniewicka 2A, 16, Dembińskiego 3, 10B, 18 Wybrzeże Gdyńskie 8, Kątowa 2, Marii Kazimiery 1, 18/20/22/24/26, 21, Mickiewicza 65, J. Ch. Paska 5/7, 14, 27, Potocka 2A, 2B, Siemiradzkiego 11, Gdańska 1;
~ tereny miasta, lokale miasta w budynkach wspólnotowych, garaże:
Bieniewicka 2, 2B, 4, 6/8, 10/14, 18, 20, 22, 24, Cieszkowskiego 4 A, Dygasińskiego 22B, Gdańska 21, 4, 4A, Krechowiecka 5, Lutosławskiego 9, Marii Kazimiery 3, Potocka 35, Siemiradzkiego 1, 3, 5, 9, 13, Słowackiego 20, Szajnochy 11, Szczepanowskiego 4 (boks motocyklowy).

Elżbieta Przybysz, tel. 0-22 833 27 73; 0-22 833 27 73

~ nieruchomości zabudowane (tereny wraz ze znajdującymi się na nich budynkami: mieszkalnymi, użytkowymi, garażami):
Czarnieckiego 3, Dolnośląska 14, 16, Pl. Inwalidów 3, Kozietulskiego 2, Kozietulskiego 2B, Lisa Kuli 1,5,6, Mierosławskiego 29, Al. Wojska Polskiego 19,40,42, Powązkowska 70,80,44, Sybilli 9;
~ tereny miasta, lokale miasta w budynkach wspólnotowych, garaże:
Czarnieckiego 8, Felińskiego 50, Plac Henkla 6, Krasińskiego 20,25,27,29, Lisa Kuli 14, Mickiewicza 9,13/15,17,19,21,23,25,27, Al. Wojska Polskiego 18,28,29,30,31,32,38,46/48,56,58, Ks. J. Popiełuszki 2,4,6,8,11,11A,13, Wyspiańskiego 2, 6/8.

WSPÓŁPRACA Z KONTRAHENTAMI

Szymon Wiśniewski, tel. 0-22 833 27 73
Umowy z kontrahentami – dostawcami mediów, sprawdzanie prawidłowości obciążeń i potwierdzanie faktur. Ewidencja zasobowa, sprawozdawczość.

III. ZESPÓŁ LOKALI UŻYTKOWYCH I POŻYTKÓW

Nadzór nad pracownikami działu – Ryszard Lis, tel. 0-22 833 53 99

LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE, MIEJSCA POSTOJOWE M. ST. WARSZAWY

Dominik Nazaruk tel. 0-22 833 53 99
Zasady najmu lokali użytkowych, konkursy, lokale poza konkursem, formalności związane z zawieraniem umów najmu lokali,nadzór nad realizacją umów najmu lokali użytkowych, podnajem powierzchni.
Zasady najmu garaży i stanowisk garażowych, konkursy na najem, garaże i stanowiska postojowe przeznaczone do najmu poza konkursem, nadzór nad realizacją umów najmu. Współpraca ze wspólnotami w zakresie obciążeń za lokale miasta.

Piotr Wiatrowski tel. 0-22 833 53 99
Zasady najmu lokali użytkowych, konkursy, lokale poza konkursem, formalności związane z zawieraniem umów najmu lokali,nadzór nad realizacją umów najmu lokali użytkowych, podnajem powierzchni.
Zasady najmu garaży i stanowisk garażowych, konkursy na najem, garaże i stanowiska postojowe przeznaczone do najmu poza konkursem, nadzór nad realizacją umów najmu. Współpraca ze wspólnotami w zakresie obciążeń za lokale miasta.

IV. DZIAŁ TECHNICZNY

Nadzór nad pracownikami – Kierownik Zenon Szczepański, tel. 0-22 832 18 35

INSPEKTORZY NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bożena Serwinowska, tel. 0-22 833 08 65; 0-22 833 56 96
Wszystkie nieruchomości administrowane przez ZGN Żoliborz.

Jacek Litwin tel. 0-22 833 08 65; 0-22 833 56 96
Nieruchomości administrowane przez ZGN Żoliborz.

Małgorzata Strzelecka tel. 0-22 833 08 65; 0-22 832 18 35
Zamówienia publiczne.

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT SANITARNYCH (instalacje wod-kan, c.o., gazowe)

Tomasz Świercz tel. 0-22 833 08 65; 833 56 96
Wszystkie nieruchomości administrowane przez ZGN Żoliborz.

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Jacek Sawczuk tel. 0-22 833 08 65; 833 56 96
Wszystkie nieruchomości administrowane przez ZGN Żoliborz.

V. DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główna księgowa Małgorzata Wiaderek, tel. 0-22 833 57 35

Agnieszka Kryńska, tel. 0-22 833 97 31; 0-22 832 22 51
Ewidencja czynszów i pozostałych należności od najemców lokali mieszkalnych, garaży i stanowisk garażowych.

Ewa Felczyńska, tel. 0-22 833 97 31; 0-22 832 22 51
Ewidencja czynszów i pozostałych należności od najemców lokali użytkowych. Rozliczenia Wspólnot Mieszkaniowych. Regulowanie zobowiązań i ewidencja kosztów ZGN Żoliborz. Rachuba płac.

Mirosława Sadowska, tel. 0-22 833 97 31; 0-22 832 22 51
Prowadzenie ksiąg rachunkowych działalności ZGN Żoliborz.