KONKURS OFERT – LOKALE UŻYTKOWE – KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU

 

Ogłoszenie Nr 3/2018
Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 10-10-2018

w sprawie konkursu ofert na najem lokali użytkowych na okres do lat 3.

Na podstawie § 3 ust.1 oraz § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. ze zm. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz w związku z § 1 Uchwały Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Nr 2143/18 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu wolnych lokali użytkowych, pozostających w zasobie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ustalam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam, konkurs ofert na najem lokali użytkowych, położonych w Warszawie przy:

1) al. Wojska Polskiego 31,
2) al. Wojska Polskiego 56,
3) ul. Bieniewickiej 22 lok. 2,
na okres do lat 3.

  1. Termin konkursu wyznaczam na dzień 8. listopada 2018 r.
  2. Szczegółowe dane o lokalach, warunkach przystąpienia do konkursu oraz terminie składania i otwarcia ofert określa Informator o konkursie, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
  3. Regulamin konkursu ofert stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

§ 2

  1. Zatwierdzam treść komunikatu o konkursie ofert na najem lokali użytkowych, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Informacja o konkursie ofert podlega zamieszczeniu nie później niż do dnia 17.10.2018 r.:

1) w prasie lokalnej – Komunikat stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
2) na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz,
3) na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,
4) na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz,
5) na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,
6) na lokalach przeznaczonym do najmu.

§3

Wykonanie czynności w zakresie określonym w:
1) § 2 ust. 2 pkt 2, powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,
2) § 2 ust. 2 pkt 4, powierzam Naczelnikowi Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,
3) § 2 ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 6, powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

W pozostałym zakresie czynności związane z przeprowadzeniem konkursu ofert powierzam Komisji Konkursowej.

§4

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

—- KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU — AKTUALIZACJA [03-12-2018]

 

BIENIEWICKA 22 LOK 2 

previous arrow
next arrow
Slider

AL. WOJSKA POLSKIEGO 31

previous arrow
next arrow
Slider
AL. WOJSKA POLSKIEGO 56
previous arrow
next arrow
Slider
KONKURS OFERT – LOKALE UŻYTKOWE – 3/2018 [03-12-2018] – KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU

KONKURS OFERT – LOKALE UŻYTKOWE – 3/2018 [18-10-2018] – OGŁOSZENIE

 

Wykonał : Ryszard Lis
Opublikował: Matysik Piotr

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie zamknięte.