PROGRAM RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA

Program Restrukturyzacji Zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy zgodnie z Uchwałą Nr XIII/295/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku można składać wnioski o restrukturyzację zadłużenia w sprawach dotyczących mieszkań komunalnych. Elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne, dogodny okres spłaty sięgający nawet 10 lat oraz możliwość częściowego umorzenia powstałego zadłużenia to nowe propozycje, które pomogą mieszkańcom.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz informuje, że w związku z trwającym na terytorium Polski stanem epidemii, 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr XXIX/842/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających terminowe płacenie należności, lokatorzy, którzy już zawarli umowy o restrukturyzację zadłużenia będą mieli możliwość pozostania w programie pod warunkiem, że w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii strony ustalą nowe terminy płatności zarówno zaległych należności z tytułu opłat bieżących jak i z tytułu spłaty zadłużenia.

Ponadto dla osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o restrukturyzację został wydłużony termin na jego złożenie do dnia 29 czerwca 2021 r.

Do pobrania:

 

 

 

Wszelkich informacji dotyczących sposobu restrukturyzacji zadłużenia można uzyskać osobiście w pokoju nr 7 w siedzibie ZGN Żoliborz przy ul. Marii Kazimiery 1
lub pod numerem telefonu: 22 390-36-00 ,22 390-36-20, 22 390-36-21, 22 390-36-22