Struktura

DYREKCJA ZAKŁADU

DYREKTOR ZAKŁADU – Krystian Ciećka

Z-ca DYREKTORA  – Krystian Wilk

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO – Joanna Szawaryn

KIEROWNICY DZIAŁÓW

I. DZIAŁ ORGANIZACYJNY –  Kierownik Adriana Pawlak

II. DZIAŁ EKSPLOATACJI – Kierownik Ilona Kostrzewa

III. ZESPÓŁ LOKALI UŻYTKOWYCH I POŻYTKÓW – p.o. Kierownika Martyna Piotrowska

IV. DZIAŁ TECHNICZNY – Kierownik Marek Makowski

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZGN ŻOLIBORZ