Struktura

DYREKCJA ZAKŁADU

DYREKTOR ZAKŁADU – Krystian Ciećka
Z-ca DYREKTORA 
– Danuta Giedrys

GŁÓWNA KSIĘGOWA – Małgorzata Wiaderek

KIEROWNICY DZIAŁÓW

I. DZIAŁ ORGANIZACYJNY –  Kierownik Joanna Janicka

II. DZIAŁ EKSPLOATACJI – Kierownik Ilona Kostrzewa

III. ZESPÓŁ LOKALI UŻYTKOWYCH I POŻYTKÓW – Kierownik Ryszard Lis

IV. DZIAŁ TECHNICZNY – Kierownik Zenon Szczepański

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZGN ŻOLIBORZ