Struktura

DYREKCJA ZAKŁADU

DYREKTOR ZAKŁADU – Krystian Ciećka

Z-ca DYREKTORA  – Krystian Wilk

GŁÓWNY KSIĘGOWY – Alina Krzyżanowska

KIEROWNICY DZIAŁÓW

I. DZIAŁ ORGANIZACYJNY –  Kierownik Adriana Pawlak

II. DZIAŁ EKSPLOATACJI – Kierownik Ilona Kostrzewa

III. ZESPÓŁ LOKALI UŻYTKOWYCH I POŻYTKÓW – Kierownik Ryszard Lis

IV. DZIAŁ TECHNICZNY – p.o. Kierownika Jacek Litwin

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZGN ŻOLIBORZ