Analiza stawek czynszów w lokalach użytkowych będących w zasobie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
01-641 Warszawa, ul. Marii Kazimiery 1

OGŁASZA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579)

i zaprasza do złożenia oferty na :

Analizę stawek czynszów w lokalach użytkowych będących w zasobie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

/przedmiot zamówienia/

  1. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.zgnzoliborz.waw.pl „w zakładce zamówienia publiczne bez stosowania Pzp ”
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mstrzelecka@zgnzoliborz.waw.pl
  3. Termin wykonania zamówienia:  od podpisania umowy do dnia 30.05.2018 r 
  4. Termin złożenia i otwarcia ofert:.
  • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2018 r.  do godz. 14:00
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2018 r. o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego

,,,,5. Osoby do kontaktu: Ryszard Lis tel. 22 833 53 99,
,,,,,,,,Małgorzata Strzelecka – tel. 022 833 56 96

 

 

Do pobrania:

 

Analiza stawek czynszów w lokalach użytkowych będących w zasobie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

 

 

Komentowanie zamknięte.