Wykonanie projektu remontu budynku gosp. przy ul. Mścisławskiej 9

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
01-641 Warszawa, ul. Marii Kazimiery 1

 

OGŁASZA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579)

 i zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie projektu remontu budynku gospodarczego przy ul. Mścisławskiej 9, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych
/przedmiot zamówienia/

  1.  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.zgnzoliborz.waw.pl „w zakładce zamówienia publiczne bez stosowania Pzp ”
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mstrzelecka@zgnzoliborz.waw.pl
  3. Termin wykonania zamówienia:  od podpisania umowy do dnia 30.05.2018 r 
  4. Termin złożenia i otwarcia ofert:.
  • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2018 r.  do godz. 14:00
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2018 r. o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego

 d 5. Osoby do kontaktu: 22 833 56 96

Małgorzata Strzelecka  – informacje proceduralne
Jacek Litwin tel., –  informacje merytoryczne

Do pobrania:

Wykonanie projektu remontu budynku gospodarczego przy ul. Mścisławskiej 9, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych – OGŁOSZENIE [01-03-2018]

Wykonał : Małgorzata Strzelecka
Opublikował: Matysik Piotr

Komentowanie zamknięte.