“Park Kieszonkowy” – rewitalizacja placu zieleni pomiędzy Pl. Henkla, ul. Krasińskiego a ul. Popiełuszki [10-09-2019] UNIEWAŻNIENIE [18.09.2019]

Do pobrania:

Ogłoszenie 10.09.2019 [.pdf]

SIWZ 10.09.2019 [.pdf]

UMOWA 10_09_2019 [.pdf]

formularz ofertowy Załącznik 2 do SIWZ [.doc]

Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia załącznik nr 5 do SIWZ [.docx]

Oświadczenie o spełnieniu warunków załącznik nr 6 do SIWZ [.docx]

Wykaz usług załącznik nr 7 do SIWZ [.doc]

Wykaz osób załącznik nr 8 do SIWZ [.doc]

Przynależność do grupy kapitałowej załącznik nr 9 do SIWZ [.docx]

 

Informacja z otwarcia ofert [17.09.2019]:

Informacja z otwarcia ofert 17.09 [.pdf]

 

Zawiadomienie o sprostowaniu informacji z otwarcia ofert z dnia 17.09.2019 r.

oraz o unieważnieniu postępowania [18.09.2019]:

Zawiadomienie o sprostowaniu Informacji z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania18.09.2019 [.pdf]

 

Komentowanie zamknięte.