Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących: ul. Bieniewicka 2a m. 17, ul. Bieniewicka 2a m. 35/36, ul. Mickiewicza 54 m. 4, ul. Krasińskiego 29 m. 42, ul. Krasińskiego 8 m. 71, ul. Powązkowska 70 m.18, ul. Dymińska 10 m. 69, ul. Dymińska 10a m. 45, ul. Śmiała 5/7 m. 99, ul. Krajewskiego 2a m. 24, ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m. 57, al. Wojska Polskiego 58 m. 6 [11-09-2019]

Do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 25.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [.pdf]

SIWZ [.pdf]

Umowa [.pdf]

przedmiary [.zip]

zał nr 2 formularz oferty 09.09.2019 [.doc]

Przeslanki wykluczenia zał nr 3 do SIWZ [.docx]

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zał nr 7 do SIWZ [.docx]

Wykaz usług załącznik nr 8 do SIWZ [.doc]

Wykaz osób załącznik nr 9 do SIWZ [.doc]

Grupa kapitałowa załącznik nr 10 do SIWZ [.docx]

Info. z otwarcia ofert 25.09 [.pdf]

Komentowanie zamknięte.