“Park Kieszonkowy” – rewitalizacja placu zieleni pomiędzy Pl. Henkla, ul. Krasińskiego a ul. Popiełuszki [18-09-2019]

Do pobrania:

Informacja z przeprowadzonej aukcji elektronicznej 10.10.2019 [.pdf]

info. o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.10.2019 [.pdf]

Ogłoszenie 18.09.2019 [.pdf]

SIWZ 18.09.2019 [.pdf]

Załączniki do SIWZ 18.09.2019 [.pdf]

UMOWA 18_09_2019 [.pdf]

formularz ofertowy Załącznik 2 do SIWZ 18.09.2019 [.doc]

Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia załącznik nr 5 do SIWZ 18.09.2019 [.docx]

Oświadczenie o spełnieniu warunków załącznik nr 6 do SIWZ 18.09.2019 [.docx]

Wykaz usług załącznik nr 7 do SIWZ 19.09.2019 [.doc]

Wykaz osób załącznik nr 8 do SIWZ 19.09.2019 [.doc]

Mapa 18.09.2019 [.pdf]

Info. z otwarcia ofert – Park Kieszonkowy  [PDF]

Komentowanie zamknięte.