Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących: ul. Bieniewicka 2a m. 17, ul. Bieniewicka 2a m. 35/36, ul. Mickiewicza 54 m. 4, ul. Krasińskiego 29 m. 42, ul. Krasińskiego 8 m. 71, ul. Powązkowska 70 m.18, ul. Dymińska 10 m. 69, ul. Dymińska 10a m. 45, ul. Śmiała 5/7 m. 99, ul. Krajewskiego 2a m. 24, ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m. 57, al. Wojska Polskiego 58 m. 6 [ 26-09-2019]

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu [.PDF]

SIWZ [.PDF]

Umowa-pustostany [.PDF]

przedmiary [.ZIP]

zał nr 2 formularz oferty Pustostany 25.09.2019 [.DOC]

zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia III [.DOCX]

zał nr 6 STWiOR-ST Pustostany 2019 r. [.DOC]

Wykaz osób załącznik nr 9 do SIWZ [.DOC]

Wykaz usług załącznik nr 8 do SIWZ [.DOC]

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zał nr 7 do SIWZ [.DOCX]

Przeslanki wykluczenia zał nr 3 do SIWZ [.DOCX]

Grupa kapitałowa załącznik nr 10 do SIWZ [.DOCX]

Inf. z otwarcia ofert 10.10.2019 [.PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.10.2019 [.PDF]

Komentowanie zamknięte.