Sprzątanie terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych / budynków wspólnot mieszkaniowych / nie administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy [13-12-2019]

Do pobrania:

Ogłoszenie [.pdf]

opis przedmiotu zamówienia [.pdf]

SIWZ [.pdf]

załączniki do SIWZ [.pdf]

wzór umowy [.pdf]

formularz ofertowy Załącznik 2 do SIWZ [.doc]

Przeslanki wykluczenia zał nr 4 do SIWZ [.docx]

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zał nr 5 do SIWZ [.docx]

Wykaz usług załącznik nr 6do SIWZ [.doc]

Wykaz osób załącznik nr 7 do SIWZ [.doc]

Grupa kapitałowa załącznik nr 8 do SIWZ [.docx]

Ogłoszenie o zmianie SIWZ [18.12.2019]

Ogłoszenie o zmianie SIWZ 18.12.2019 [.pdf]

formularz ofertowy Załącznik 2 do SIWZ – nowy 18.12.2019 [.doc]

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 19.12.2019 [.pdf]

Informacja z otwarcia ofert [23.12.2019]

informacja z otwarcia ofert 23.12.2019 [.pdf]

Informacja z przeprowadzonej aukcji [09.01.2020]

Informacja z przeprowadzonej aukcji 09.01.2020 [.pdf]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.01.2020]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.01.2020 [.pdf]

 

 

Komentowanie zamknięte.