Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy stanowiących 100% własność m.st. Warszawy oraz przynależnych do nich terenów zewnętrznych

Ogłoszenie nr 541186-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy stanowiących 100% własność m.st. Warszawy oraz przynależnych do nich terenów zewnętrznych.

Ogłoszenie o zamówieniu 100

SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie spełnienie warunków

Załącznik nr 6 – Wykaz usług

Załącznik nr 7 – Grupa kapitałowa

Informacja z otwarcia ofert [25.05.2020]

—- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU — [04-06-2020]

Informacja o unieważnieniu postępowania [.pdf]

 

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy stanowiących 100% własność m.st. Warszawy oraz przynależnych do nich terenów zewnętrznych.
OGŁOSZENIE PRZETARGU [18-05-2020]

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy stanowiących 100% własność m.st. Warszawy oraz przynależnych do nich terenów zewnętrznych.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU [04-06-2020]

Komentowanie zamknięte.