Sprzątanie terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych nie administrowanych przez ZGN np. Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie nr 541197-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz: Sprzątanie terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych nie administrowanych przez ZGN np. Wspólnot Mieszkaniowych.

Ogłoszenie o zamówieniu WM

SIWZ WM

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie spełnienie warunków

Załącznik nr 6 – Wykaz usług

Załącznik nr 7 – Grupa kapitałowa

Odpowiedzi na pytania [22.05.2020]

Załącznik nr 3 – Wzór umowy z dnia 22.05.2020

Informacja z otwarcia ofert [25.05.2020]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [04.06.2020]

Komentowanie zamknięte.