Usługa ochrony fizycznej wraz z monitoringiem wizyjnym budynku przy ul. Marii Kazimiery 1

Ogłoszenie nr 543149-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie spełnienie warunków

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Informacja z otwarcia ofert [29.05.2020]

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.06.2020]

Komentowanie zamknięte.