Wykonanie usługi zagospodarowania terenu zielonego na placu zabaw wraz miejscem do wypoczynku w strefie Street Workout położonego na terenie administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Dymińskiej 9

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Wynik zapytania ofertowego:

Wynik zapytania – plac zabaw Dymińska 9

Komentowanie zamknięte.