Przygotowanie, nadzorowanie i odbiory robót remontowych pustych lokali mieszkalnych i zadań z zakresu branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zasobie zarządzanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa [14-02-2020]

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert [.pdf]

IWZ [.pdf]

Opis przedmiotu zamówienia [.pdf]

Formularz oferty [.pdf]

Wykaz osób [.pdf]

Protokół [.pdf]

Wzór umowy [.pdf]

formularz ofertowy Załącznik 1 14.02.2020 [.odt]

Komentowanie zamknięte.