Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Marii Kazimiery 1 [30-10-2019r]

Do pobrania:

Ogłoszenie 30.10.2019r [.pdf]

SIWZ 1 z 2 30.10.2019r [.pdf]

SWIZ 2 z 2 30.10.2019 [.pdf]

wzór_umowy 30.10.2019 [.pdf]

PR-MK1-Elektryczny 30.10.2019 [.pdf]

Przedmiar MK 1 Sanitarny 30.10.2019 [.pdf]

Przedmiar-MK1 Budowlany 30.10.2019 [.pdf]

E_1 30.10.2019 [.pdf]

E_2 30.10.2019 [.pdf]

E_3 30.10.2019 [.pdf]

Formularz oferty ałącznik nr 1b do SIWZ 30.10.2019 [.docx]

Przeslanki wykluczenia zał nr 8 do SIWZ 30.10.2019 [.docx]

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zał nr 9 do SIWZ 30.10.2019 [.docx]

Wykaz usług załącznik nr 10 do SIWZ 30.10.2019 [.doc]

Wykaz osób załącznik nr 11 do SIWZ 30.10.2019 [.doc]

Grupa kapitałowa załącznik nr 12 do SIWZ 30.10.2019 [.docx]

Informacja o unieważnieniu postępowania 20.11.2019 [.pdf]

 

 

Komentowanie zamknięte.