Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujących: ul. Krasińskiego 20 m. 11, ul. Krasińskiego 27 m. 70, ul. Krasińskiego 29 m. 104, ul. Powązkowska 44b m.74, ul. Bieniewicka 2a m. 35/36, ul. Bieniewicka 2a m. 17, ul. Marii Kazimiery 1 m.57/58, ul. Gdańska 4a m.28 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy [18-11-2019]

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 18.11.2019 [.pdf]

SIWZ 18.11.2019 [.pdf]

Załączniki do SIWZ 18.11.2019 [.pdf]

Specyfikacja techniczna 18.11.2019 [.pdf]

Opis przedmiotu zamówienia 18.11.2019 [.pdf]

Wzór umowy 18.11.2019 [.pdf]

Grupa kapitałowa załącznik nr 10 do SIWZ 18.11.2019 [.docx]

Przeslanki wykluczenia zał nr 3 do SIWZ  18.11.2019 [.docx]

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zał nr 7 do SIWZ 18.11.2019 [.docx]

Wykaz osób załącznik nr 9 do SIWZ 18.11.2019 [.doc]

Wykaz usług załącznik nr 8 do SIWZ 18.11.2019 [.doc]

zał nr 2 formularz oferty Pustostany 18.11.2019 [.doc]

PRZEDMIARY 19.11.2019 [.zip]

 

— INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT — [02-12-2019]

Informacje z otwarcia ofert 02.12.2019 [.pdf]

— INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY — [11.12.2019]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.12.2019 [.pdf]

 

Komentowanie zamknięte.