Zgłoszenia awarii

ZGŁOSZENIA AWARII

W godzinach pracy ZGN Żoliborz, tj.: w poniedziałki – piątki od 7:00 do 15:00 zgłoszenia o awariach przyjmowane są w Dziale Technicznym, tel. 0-22 833 08 65; 0-22 833 56 96
W święta i pozostałe dni wolne od pracy (całą dobę) oraz we wszystkie dni robocze poza w/w godzinami pracy, zgłoszenia należy kierować do właściwych branżowo pogotowi technicznych:

TELEFONY ALARMOWE

Do godziny 15:00

Pogotowie wod – kan + c.o.               602-782-546; 602-335-313
Pogotowie elektryczne tel.                  501-034-969

Po godziny 15:00

Pogotowie Firma Stemi
wod – kan + c.o. +gaz. we.                604-094-994;  22 628-45-97

Pogotowie elektryczne tel.                 501-034-969
Pogotowie gazowe                             992; 22 628-45-87; 22 628-45-97

Pogotowie dźwigowe (całą dobę) w budynkach przy:

ul. M.Kazimiery 1 oraz 18-26               501-037-803 (Lift Pol)
ul. Sybilli 9                                          501-037-803 (Lift Pol)
ul. Mickiewicza 65                               501-037-803 (Lift Pol)
ul. M.Kazimiery 18/26
(dźwig dla niepełnosprawnych)           501-037-803 (Lift Pol)

ul. Powązkowska 44 B                         501-037-803 (Lift Pol)

Bramy garażowe

Bud. Marii Kazimiery 18-26
oraz Bud. Mickiewicza 65
                     608-488-688 (BRAMET)
Bud. Sybilli 9

DOMOFONY

Sybilli 9                                               602-365-695
Mickiewicza 65                                    602-365-695
Marii Kazimiery 18-26                          602-365-695
Marii Kazimiery 1 i 21                          602-365-695
Powązkowska 44 B                             602-365-695